Tái chế chai nhựa trồng tháp rau cải thìa | Rec-plastic bottle to grow green pakchoi vegetable tower

Vegetable Garden
Tái chế chai nhựa trồng tháp rau cải thìa | Recycle plastic bottles to grow green pakchoi vegetable tower

Chỉ cần chai nhựa, vài miếng gỗ là ta có thể làm 1 tháp rau cải thìa thật tuyệt đẹp cho vườn rau lung linh nhà bạn rồi. Nào cùng Home & Garden bắt tay cùng làm nào 🙂

Products You May Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.